01
01
Description slide 1 Image ©
02
02
Description slide 2 Image ©
03
03
Description slide 3 Image ©
04
04
Description slide 4 Image ©
Print

 

ไบโอเทคลงนามสัญญาอนุญาตให้สิทธิผลงานวิจัยกับบริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ไบโอเทค ลงนามสัญญาอนุญาตให้สิทธิผลงานวิจัยกับบริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด เรื่องการใช้ประโยชน์เชื้อจุลินทรีย์ Aspergillus sp. ตัวใหม่ และสภาวะที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณเชื้อดังกล่าวด้วยเทคนิค solid state fermentation เพื่อการผลิตเป็นสารเสริมอาหารสัตว์ โดยมี ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการไบโอเทค และนายกฤษณ โชคพิพัฒนผล กรรมการบริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด เป็นผู้แทนในการลงนาม ณ อาคารไบโอเทค


"โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖"

 

 บริษัท เอเชีย สตาร์ เทรด จำกัด (บริษัท เอเชีย สตาร์ แอนนิมัล เฮลธ์ จำกัด) ได้รับเข้าเลือกเป็นผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖" ของคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา โดยผลงานที่ได้รับพิจารณานี้คือ "การผลิตเอนไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อเสริมอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์"


ข้อควรรู้ เมื่อใช้เอนไซม์ในอาหารสัตว์

Copyright 2011 หน้าแรก. www.asah.ac.th
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free